הנהלת חשבונות

נצלו 28 יום ניסיון בחינם

מודול חשבונאות הקופה מכוון ל- ERP & POS שלנו. קבוצה חזקה זו של תכונות מביאה לליכוד ושקיפות לניטור הביצועים הפיננסיים שלך.

Cizaro, מבטיחה זרימת חלקה, איחוד הנתונים ועידכון הכספים שלך באופן מיידי ,
מכל המקומות בזמן אמת.

נצלו 28 יום ניסיון בחינם