קופה חכמה למלונאות

נצלו 28 יום ניסיון בחינם

מתוכנן ל: מלונות, בתי אירוח, הוסטלים, מוטלים, פונדקים, אכסניות, וכו’.

תכונות בולטות ביותר:

נצלו 28 יום ניסיון בחינם