אנו מעלים אותך לענן

פיקוח על כל הסניפים בבת-אחת

המערכת מתאימה למיקום אחד כמו גם לרשת, המצריכה סינכרון אוטומאטי בזמן-אמת בין כל המחלקות. צפו ושנו את הנתונים של כל פריט, עובד, סניף, או את כלל החברה לכדי שליטה מלאה.