מערכת לתכנון משאבי ארגון (ERP)

Cizaro משלבת את כל המאפיינים הנדרשים למנהלים עסקיים לעשות שימוש בתוכנה אינטליגנטית אחת במקום לשלב מספר פתרונות בכדי שיתאימו לצרכים המיוחדים שלהם.

מעבר לחיסכון בזמן, היתרון המרכזי של רעיון זה הוא האינטליגנציה העסקית הגבוהה הודות לתנועה חסרת המגבלות של מידע לאורך המערכת.

אינטגרציה משולבת של מודולים:

נצלו 28 יום ניסיון בחינם
נצלו 28 יום ניסיון בחינם