פתרונות תוכנה כשירות (SaaS) משולבים

אנחנו אחד מבתי ה- ERP ו- POS הראשונים המספקים את המיזוג המושלם של תוכנה מבוססת-ענן כשירות (SaaS – Software as a Service)  : תוכנה כשירות עם פתרונות מקומיים. הדבר מאפשר לזרימה בלתי-מוגבלת ומהירה של נתונים בין סניפים, המובילה לדו”חות המייצגים נתונים מאוחדים הן מהענן והן מהשרתים המקומיים.

פתרונות משולבים מספקים האפשרות לשמור ולהגן על סדרה מסוימת של מידע או על כל המידע במסגרת הרשת המקומית, להגברת הפרטיות שלכם.

Cizaro מתחברת לסוגים שונים של בסיסי נתונים כדוגמת Oracle, MySQL, MS SQL, SQLite, MS Access ואחרים בתוך האינטראנט (אינטרנט פנימי של ארגון) שלכם.

נצלו 28 יום ניסיון בחינם